Връх Свръдловица: Хотели

Връх Свръдловица: Хотели

Набелязани точки   Да   Не

Моля, потвърдете мястото на вашето отсядане. Координатите на района може да не са правилни.