Toktomushbek - Сателитно изображение наживо

Шир: 38,07 | Дълж: 74,38 | Височинна прогноза: 3700m | Карта

Toktomushbek, Наживо Сателит: (последно изображение преди ’ – местно време)
В зависимост от региона, се показват следните сателитни образи:/div>

1. Инфрачервен и валежи:Тези образи са на разположение през деня и нощно време. Оцветяването на облаците показва приблизителна интензивност на валежите.

2. Инфрачервен:: Тези образи са на разположение през деня и нощно време.

3. Видим: Тези образи са на разположение единствено през деня.

4. Видим HD: Тези образи са на разположение единствено през деня.

Сателитен образ наживо
Прогнозни карти

Местно време: Toktomushbek, Таджикистан

27 мар 2019 | 01:29